Clairvoyance

     

           

 

 

 

 

 

 

 

Chakraerne – energicentrene i kroppen. 

‘Vi har et fysisk sansesystem (syn-, lugte-, høre-, smag-, og følesansen), som er forbundet til kroppens nervesystem. Derudover har vi et meget forfinet og energimæssigt sansesystem, chakrasystemet, til rådighed. Et sansesystem man kan kalde sjælens portal til den fysiske krop

 

De 7 hovedchakraer (rod-, hara-, solar plexus-, hjerte-, hals-, pande-, og kronechakra)
som befinder sig i vores energistruktur, også kaldet auraen, sørger for, at vi kan opleve os selv- at sjælen kan opleve sig selv. Hvert enkelt af de 7 chakraer har en energimæssig forbindelse til et bevidsthedsområde i vores sind og til et fysisk område i vores krop’. (Uddrag fra hæftet til Divine Guidance kortene af Tove Lucka).

 

Clairvoyance betyder klarsyn og ved din tilladelse, stiller mig ind på dine energier i din Aura. (Dit æteriske- tanke -og følelseslegeme).

Jeg stiller mig til rådighed, som kanal for dine guider. Clairvoyance er et magisk redskab som jeg er meget ydmyg og taknemlig for at bruge. Denne kærlige universelle hjælp er for dig, som ønsker en højere bevidsthed og vide, hvad som ligger til rådighed for dig af brugbare og opbyggende budskaber.

I en fuld Clairvoyance kommer vi omkring dine resourcer, fortid, nutid og fremtid. Du får brugbare redskaber i forhold til, hvor du er i dit liv og hvordan du kommer videre. Det kan handle om mønstre, at du sidder fast, eller noget helt 3. Der vil altid sættes tid af til evt spørgsmål eller emner, som fylder.

Jeg anbefaler at du bruger de Clairvoyante budskaber og redskaber som det giver mening for dig, Ved at tage ansvar og handle på de opbyggende kærlige beskeder, har du mulighed for at skabe transformation. Det er naturligvis helt op til dig om du gør brug af redskaberne.

 

Allerede i mine slut 20’ere begyndte jeg at interessere mig for det spirituelle. Jeg er utrolig nysgerrig af natur og har altid søgt svar, analyseret og sat spørgsmålstegn ved livet. Det har været krævende processer til tider, men også formet mig. Jeg er nået frem til accept af den side af mig, som værende en gave. En gave fordi jeg er nysgerrig nok til at finde svarene på mine spørgsmål. Jeg har efterhånden lært at have tålmodighed og tillid med i min rejse -og process, da selvindsigter og tillærte mønstre ikke ‘bare lige’ kan ændres over natten og tager tid at forstå.

 

Pris: 

50 min. Clairvoyance 595,-

35 min. Telefon-Clairvoyance 350,-

20 min. Lydfil på et spørgsmål 195,-

Nature-session with spirits 

Denne ydelse, er for dig, som elsker at komme i naturen, uanset årstid. Med naturens omgivelser som støtte, kan sessionen få en anden dimension. Vi mødes i et naturområde i Ishøj. Du bestemmer om det skal være ved havet, på stranden, ved en sø, i skoven eller andet sted. Hvis du ønsker en onlinesession, hvor jeg befinder mig i naturen, mærker jeg intuitivt, hvor det kan være bedst for dig at jeg sidder.

Online kan være for dig, hvor der er for lang transport tid, men du stadig ønsker naturens magiske støtte med.

Magien er overalt i naturen og den støtter os i vores process. Du kender det sikkert selv… dage hvor tankerne og energierne er tunge, kan en tur i skoven, til stranden eller bare det at komme ud, lette på energierne og få sindet mere lyst og optimistisk igen.

 

Pris:

50 min. Clairvoyance 595,- (fra vi har fundet vores sted og sat os tilrette.)